Ordning i schemaläggningen

Ett av HRF:s avtalskrav är att det ska ges bättre möjlighet att kombinera arbete och familjeliv. Vi vill se ordning och reda i schemaläggningen. Därför vill vi att anställda ska få scheman för hela beräkningsperioden.

Medlemsundersökning

Under våren 2016 genomförde HRF en medlemsundersökning om schemaläggning.
2 557 personer deltog. Majoriteten av de som svarade upplever problem som behöver tas på allvar!

59 procent har problem med att kombinera arbetsliv och fritid. 1 av 4 arbetsgivare bryter sannolikt mot kollektivavtalets bestämmelser om schemaläggning.

Läs och ta del av medlemsundersökningen här.