HRF ingår i 16:00-rörelsen

Hotell- och restaurangfacket ingår i 16:00-rörelsen, vilket är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer som tillsammans arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 12,5 procent. Det innebär att kvinnor arbetar gratis efter klockan 16.00 varje dag(räknat på en arbetsdag mellan klockan 08.00 och 17.00). Samtidigt har män betalt för hela arbetsdagen.

Sedan denna kampanj startade för fem år sedan har klockslaget flyttats fram från 15:51 till 16:00.

Med den förändringstakten (1,8 minuter per år) når vi jämställda löner först om 33 år – år 2050. 16:00-rörelsen arbetar för att det ska gå fortare än så, och vi kräver att ambitioner omsätts i kraftfulla åtgärder.

HRF är med och tar ställning för #lönheladagen!

Klicka här för att läsa 16:00-rörelsens gemensamma debattartikel.