Läget i förhandlingarna

Avtalsförhandlingarna mellan HRF och Visita fortsätter. Förhandlarna träffades under söndagen, måndagen och tisdagen, men har ännu inte kunnat enas om ett nytt avtal.

Vi är oense om löneutrymmet och hur det ska beräknas, som HRF uppfattar det. Sedan är också frågan om hyvling av tjänster inte är löst.