Frågor och svar om strejkvarslet

Vad gäller nu?

Strejken bryter ut den 19 april 2017 klockan 06.00, om inte parterna kommit överens om ett avtal före dess.
Från den 12 april gäller avtalslöst tillstånd. Även om det råder avtalslöst tillstånd fortsätter kollektivavtalets regler om lön och andra anställningsvillkor att gälla för de anställda. Vi jobbar på som vanligt enligt schema. Arbetsplatser som omfattas av varslet är informerade och väl förberedda.

Ingen – medlem i HRF, medlem i annat förbund eller inte medlem alls – får utföra arbetsuppgifter på de aktuella företagen som är uttagna i konflikt om strejken bryter ut.

Ingen anställd behöver berätta för arbetsgivaren om man är medlem i ett fackförbund eller inte, oavsett orsak till frågan – Vi har föreningsfrihet i Sverige!
Om arbetsgivaren står på sig gällande detta, eller om det känns olustigt: kontakta din avdelning.

Vad händer nu?

Alla som blir medlemmar i HRF och som betalat sin första medlemsavgift, senast dagen innan konflikten bryter ut, erhålls full konfliktersättning från HRF. Inträdesansökan och betald första medlemsavgift ska vara inskickat senast den 18 april klockan 23.59.

Vad händer om det blir konflikt?

Om vi inte kommer överens under varseltiden träder varslet i kraft – konflikten är då ett faktum. För dig som jobbar på en arbetsplats som inte omfattas av varslet, innebär det att du jobbar på som vanligt, enligt schema.
Även om du och din arbetsplats inte är uttagen i konflikt, är du viktig. Hör med din avdelning om hur du kan bli mer delaktig

Stöd från LO

HRF har LO-förbundens samlade stöd i nuvarande strejkvarsel.

Kontakta ditt lokala ombud eller din avdelning för mer information.


Läs mer om: Konflikt

Läs mer om HRF:s: Strejkvarsel