Lämna inte in blanketter till varslade arbetsgivare

Det har kommit till HRF:s kännedom att de varslade arbetsgivarna begär in uppgifter om de anställdas fackföreningstillhörighet. Det finns ingen skyldighet att uppge fackföreningstillhörighet till arbetsgivaren. Det finns inte heller någon skyldighet att uppge om du är oorganiserad, det vill säga att du inte tillhör något fackförbund.

HRF uppmanar alla anställda att inte lämna in sådana blanketter. Om du redan har lämnat in blanketten uppmanar vi dig att skriftligen meddela arbetsgivaren att du motsätter dig att arbetsgivaren behandlar uppgift om din fackförbundstillhörighet.

Det har också kommit till HRF:s kännedom att arbetsgivarna anser att de som inte är med i HRF måste ansöka om tjänstledighet, för att inte behöva utföra arbete som omfattas av strejken. Detta stämmer inte.

Den som inte är medlem i HRF har rätt att vägra utföra de arbetsuppgifter som omfattas av strejken. Om en oorganiserad utför de arbetsuppgifterna innebär det strejkbryteri. Den oorganiserades rätt, att vägra utföra arbetsuppgifterna, gäller även om du inte har ansökt om tjänstledighet. Du är alltså inte skyldig att ansöka om tjänstledighet.


Läs mer om: Konflikt.