HRF anmäler till Datainspektionen

Hotell- och restaurangfacket (HRF) har fått reda på att företag har samlat in uppgifter om de anställdas eventuella fackliga medlemskap. Arbetsgivarorganisationen Visita har uppmanat företagen att göra detta och även skickat ut färdiga blanketter som arbetsgivarna uppmanats att dela ut till de anställda. Nu anmäler HRF hanteringen till Datainspektionen.

− Det skulle vara väldigt märkligt om det är lagligt att systematiskt dokumentera om anställda är med i facket eller inte, säger Eva-Lotta Ramberg, förbundsjurist på Hotell- och restaurangfacket (HRF). Arbetsgivare kan inte ha någon rätt att samla in uppgifter om vem som är medlem i en demokratisk förening. Vi ser mycket allvarligt på den här registreringen.

Läs hela HRF:s pressmeddelande