Avtal klart – ingen strejk bryter ut

Hotell- och restaurangfacket (HRF) och Visita har kommit överens om nya kollektivavtal för majoriteten av alla hotell- och restauranganställda. Avtalet innehåller en låglönesatsning och omställningstid vid hyvling. Därmed återkallar vi våra strejkvarsel och ingen strejk bryter ut i morgon onsdag 19 april.

Det nya avtalet ger löneökningar med 1650 kronor, fördelat på tre år. Detta ger 540 kronor mer i månaden för en heltidsanställd första året, 550 kronor andra året och 560 kronor tredje året. Avtalet innehåller LO-samordningens låglönesatsning och gynnar samtidigt anställda med utbildning och yrkeserfarenhet lönemässigt.

Det går inte längre att hyvla anställdas arbetstid från en dag till en annan. HRF har fått igenom att anställda får rätt till omställningstider motsvarande uppsägningstid i Lagen om anställningsskydd (LAS).

– Vi har kämpat hem låglönesatsningen med hjälp av hårt arbetande medlemmar och våra systerförbunds stöd. Stort tack till alla som engagerat sig, utan er hade detta inte varit möjligt, säger Malin Ackholt, förbundsordförande i Hotell- och restaurangfacket (HRF).

– Vi har lappat ihop några gapande hål i anställningstryggheten och fått igenom omställningstid vid hyvling. Men vi måste också ha förändringar i lag som sätter definitivt stopp för hyvling av arbetstid, säger Malin Ackholt.

HRF har länge drivit på för att förbättra arbetsmiljön för hotellstädare. En färsk forskningsrapport från Arbets- och miljömedicin Syd (AMM) visar att hotellstädare löper en väldigt stor risk att drabbas av belastningsskador. Nu har HRF fått igenom att en partsgemensam arbetsgrupp ska arbeta med att kartlägga hotellstädares arbetsmiljö i syftet att skapa en hållbar och sund arbetsorganisation inom hotellstäd.

Avtalen följer LO-samordningen och giltighetsperioden är tre år: 2017-2020.

Avtalet i korthet:

Lönehöjningar

 • Avtalet ger 1650 kronor. Fördelat per heltidsanställd ger det:
  År 1: 540 kronor/månad
  År 2: 550 kronor/månad
  År 3: 560 kronor/månad
 • Anställda med yrkeserfarenhet premieras lönemässigt.
 • Övriga ersättningar i avtalet höjs med 6,5 procent.
 • Säkerhetsarbetare inom fjällvärlden (pistörer och skidpatrullarbetare) ska placeras i lönegrupp 1, vilket innebär att yrkesgruppens utbildning värderas högre och ger högre lön.

Trygga anställningar

 • Så kallad hyvling kan inte längre ske från en dag till en annan. Nu får den anställde ökad trygghet genom en omställningstid motsvarande uppsägningstiden i LAS.
 • En partsgemensam arbetsgrupp ska kartlägga hotellstädares arbetsbelastning. Syftet är att förbättra hotellstädares arbetsmiljö.

Schema och arbetstid

 • Tydligare skrivningar som ska förhindra att anställningsformen enstaka dagar överutnyttjas.

Övrigt

 • Avtalet är på 36 månader.

Läs HRF:s pressmeddelande.

Läs närmare om avtalet i korthet.