Ändring av medlemsavgift

Från och med 1 augusti 2017 höjs medlemsavgiften i Hotell- och restaurangfacket. Höjningen påverkar inte de med inkomst under 8 699kr/mån eller ålderspensionärer och studerandemedlemskapet är fortsatt kostnadsfritt under hela studieperioden för de som studerar inom vår bransch.

Likt tidigare baseras medlemsavgiften på bruttoinkomst.

Medlemsavgifter från och med 1 augusti 2017

0 – 8 699 kronor (inkl. pensionärer*): 199 kr/mån (ingen höjning)

8 700 – 12 699 kronor: 270 kr/mån (16 kr höjning)

12 700 – 22 699 kronor: 365 kr/mån (29 kr höjning)

22 700 kronor och uppåt: 390 kr/mån (41 kr höjning)

*Ålderspensionär, dvs. pensionärer som fyllt 65 år.


Om du har frågor är du välkommen att kontakta medlemsservice genom att ringa 0771-57 58 59 (knappval 1) eller mejla medlem@hrf.net.