Tuff och stressande arbetsmiljö inom branschen

Hotell- och restaurangfacket (HRF) har genomfört en enkätundersökning om psykosocial arbetsmiljö. Enkäten skickades till slumpvis utvalda medlemmar i HRF som alla är yrkesverksamma inom hotell- och restaurangbranschen.

Enkäten visar att 78 procent upplever att det nuvarande arbetet är stressande. Hög arbetstakt och brister i ledarskap är de största orsakerna till stress. Den främsta orsaken till psykisk påfrestning i arbetet är att få arbete och fritid att gå ihop.

− Anställda på hotell och restauranger stressas av bristande struktur och otydligt ledarskap, säger Kent Johansson, ombudsman på Hotell- och restaurangfacket (HRF). Det behövs mer ordning och reda kring så enkla saker som arbetstider och schemaläggning.

Läs mer i HRF:s pressmeddelande här.

Ladda ner rapporten här.