Fackliga kurser i höst

Här har vi listat vilka utbildningar du som medlem har möjlighet att gå under hösten 2017.


Medlem i facket 

Här får du lära dig grundläggande kunskaper om facket. Du får förståelse för samband, mål och orsaker till villkoren på jobbet samt information om samhällets trygghetssystem. Kursen är på tre dagar. HRF står för förlorad arbetsförtjänst/utbildningsarvode och lunch. Du har rätt att söka ledigt från jobbet enligt Studieledighetslagen.

Kurstillfällen:
18-20 september, kl. 08.30-16.00 Plats: Umeå. Lokal meddelas i bekräftelsen.

16-18 oktober, kl. 08.30-16.00 Plats: Umeå. Lokal meddelas i bekräftelsen.

13-15 november, kl. 08.30-16.00 Plats: Umeå. Lokal meddelas i bekräftelsen.

15-17 november, kl. 08.30-16.00 Plats: Lycksele. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Sista anmälningsdag:
28 augusti, 25 september, 30 oktober (Umeå) respektive 10 augusti (Lycksele). Mejla namn och person- eller medlemsnummer till avd.20@hrf.net eller ring 090-2000 900.


Facklig-politisk medlemsutbildning

Här får du grundläggande kunskaper om facklig-politisk samverkan. Du får förståelse för politiska idéer växer fram och hanteras och koll på olika politiska ideologier och strömningar som påverkar samhället. Kursen är på tre dagar. HRF står för förlorad arbetsförtjänst/utbildningsarvode och lunch. Du har rätt att söka ledigt från jobbet enligt Studieledighetslagen.

Kurstillfällen:
13-15 december kl. 08.30-16.00 Plats: Umeå. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Sista anmälningsdag:
21 november. Mejla namn och person- eller medlemsnummer till avd.20@hrf.net eller ring 090-2000 900.


Om facket

En ungdomskurs för dig under 30 år som ger en första inblick i facket, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka på din arbetsplats.

Kurstillfällen:
25-26 september. Plats: Umeå. Sista anmälningsdag: 28 augusti

28-29 september. Plats: Luleå. Sista anmälningsdag: 31 augusti

4-5 december. Plats: Umeå. Sista anmälningsdag: 6 november

7-8 december. Plats: Luleå. Sista anmälningsdag: 9 november

Mejla namn och person- eller medlemsnummer till avd.20@hrf.net eller ring 090-2000 900.


Vidareutbildningar för dig som förtroendevald


Vald på jobbet/grundläggande förtroendemannautbildning

Den här utbildningen är för dig som har blivit förtroendevald på din arbetsplats, som skyddsombud, platsombud eller i en arbetsplatsklubb.

Under utbildningen får du lära dig om grunden för fackföreningsrörelsen, vår föreningsidé, kollektivavtal, avtalsförhandlingar med och utan fredsplikt, arbetsmarknadslagarna, den fackligt förtroendevaldes rättigheter och skyldigheter, Förtroendemannalagen samt övriga arbetsrättslagar.

Kurstillfällen:
24-25 oktober och 2 november kl. 08.30-16.00. Plats: Umeå. Lokal meddelas i kallelsen som kommer hem till deltagarna.

27-28 november och 4 december kl. 08.30-16.00. Plats. Umeå. Lokal meddelas i kallelsen som kommer hem till deltagarna.

Sista anmälningsdag:
3 oktober respektive 6 november. Mejla namn och person-eller medlemsnummer till avd.20@hrf.net eller ring 090-2000 900.

Ledighet:
Ansök om ledigt med lön enligt förtroendemannalagen.


Bättre Arbetsmiljö/grundläggande arbetsmiljöutbildning

Den här kursen vänder sig till dig som skyddsombud på din arbetsplats. Under utbildningen får du kunskaper om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet. Du får förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle. Vidare får du lära dig om hur man kan påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och medverka till goda arbetsförhållanden.

Utbildningens mål:

– Samverka i arbetsmiljöfrågor.

– Identifiera risker och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder.

– Kunna följa och överblicka sambandet mellan en god arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.

– Söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Du har rätt till ledighet från arbetet och söker ledigt enligt Förtroendemannalagen. Utbildningen pågår under 5 heldagar.

Kurstillfällen:
4-6 september och 25-26 september, kl. 08.30-16.00. Plats: Lycksele. Lokal meddelas i kallelsen som skickas hem till deltagaren.

5-7 september och 21-22 september, kl. 08.30-16.00. Plats: Umeå. Lokal meddelas i kallelsen som skickas hem till deltagaren.

7-9 september och 23-24 september, kl. 08.30-16.00. Plats: Umeå. Lokal meddelas i kallelsen som skickas hem till deltagaren.

2-4 oktober och 23-24 oktober. Plats: Luleå, Sunderbyn folkhögskola, internat.

Sista anmälningsdag:
15 augusti (Lycksele)
17 augusti (Umeå)
11 september (Luleå)

Mejla namn och person- eller medlemsnummer till avd.20@hrf.net eller ring 090-2000 900.


Insikter – kursen om fackets ideologi och värderingar

Kursen vänder sig till dig som är förtroendevald och har gått grundläggande medlemsutbildning och Vald på jobbet. I den kursen får du en grundlig genomgång av de olika politiska ideologierna och de fackliga värderingarna och dessutom en fördjupad kunskap om de krafter och motkrafter i samhället som strider om makten över arbetets marknad.

Efter genomgången utbildning ska deltagaren ha en fördjupad förståelse för kärnan i den fackliga ideologin. Dessutom ska man ha kunskaper och känna tillräcklig säkerhet i sitt uppdrag för att kunna ta initiativet till diskussioner om de fackliga villkoren, exempelvis inför en lönerörelse eller i samband med större förändringar på arbetsplatsen eller i klubben. På samma sätt bör man efter kursen känna tillräcklig säkerhet, för att på arbetsplatsen eller klubben, delta i eller initiera diskussioner om politikens påverkan på fackets och medlemmarnas situation i samhället.

Deltagarna erhåller utbildningsarvode/ersättning från oss. Ersättning för resor betalas ut av LO efter kursens genomförande. I övrigt är kursen avgiftsfri.

Kurstillfällen:
25-6 oktober. Plats: LO:s folkhögskola Runö, Näsvägen 100, Åkersberga. Internat.

16-27 oktober. Plats: LO:s folkhögskola Runö, Näsvägen 100, Åkersberga. Internat.

Kursen är en folkhögskolekurs som genomförs av LOs folkhögskola Runö, som kommer att skicka kallelse och praktisk information.

Sista anmälningsdag:
27 juli, 17 augusti. Mejla namn och person-eller medlemsnummer till avd.20@hrf.net eller ring 090-2000 900.


Arbetsrätt 2

Är du förtroendevald med förhandlingsansvar – som vill fördjupa dina arbetsrättsliga kunskaper och förmåga att använda avtalet? Då är den här kursen för dig. Arbetsrätt 2 ger dig chansen att ta ett steg till med hjälp av LAS, AML, FML, MBL och diskrimineringslagen. Vi lär oss hur man driver en intressefråga med hjälp av lag eller avtalstext. Utbildningen baseras på ett stort rättsfall, som följer kursdeltagarna under hela veckan. Detta varvat med klassiska AD-domar som analyseras och diskuteras i grupparbeten och redovisningar utgör det huvudsakliga innehållet i utbildningen.

Utbildningen tar även upp utvecklingstendenserna inom lagstiftningsområdet och kollektivavtalets ställning i Europa och arbetsrätten inom EU.

Kurstillfällen:
2-6 oktober. Plats: LOs folkhögskola Runö, Näsvägen 100, Åkersberga. Internat.

Förkunskapskrav: Insikter och Arbetsrätt 1 eller motsvarande kunskaper.

Kurskostnaden betalas av HRF som även betalar utbildningsarvode/ersättning. Kursen är en folkhögskolekurs som genomförs av LOs folkhögskola Runö, som kommer att skicka kallelse och praktisk information.

Sista anmälningsdag:
4 augusti. Mejla namn och person- eller medlemsnummer till avd.20@hrf.net eller ring 090-2000 900.


Ledarskapsutbildning

Har du redan tidigare upparbetat ett fackligt intresse genom att gå den grundläggande förtroendemannautbildningen, sedan fått en facklig/politisk och ideologisk förståelse genom att gå kursen Insikter, och nu vill nå nästa nivå och aktiv handling? Om du har skaffat dig erfarenhet som förtroendevald och nu är medlem i en klubb- eller sektionsstyrelse, då är Ledarskap troligen en kurs för dig!

Här tas både det pedagogiska och demokratiska ledarskapet upp. Att du bättre ska kunna ta initiativ till utveckling i den egna organisationen och att du ska känna tillit i din roll som facklig företrädare.

Kursen innehåller också mycket mer, hela tiden med betoning på att få verktyg för att gå från ord till aktiv handling. Ett visst fokus kommer frågorna om full sysselsättning att få. Även jämställdhet kommer att ha en roll i kursen. Fackligt förtroendevalda med uppdrag i klubb- eller sektionsstyrelser.

Kurstillfällen:
2-6 oktober. Plats: LOs folkhögskola Runö, Näsvägen 100, Åkersberga. Internat.

Förkunskapskrav:
Grundläggande förtroendemannautbildning och Insikter.

Kurskostnaden betalas av HRF som även betalar ut utbildningsarvode/ersättning. Kursen är en folkhögskolekurs som genomförs av LO:s folkhögskola Runö, som kommer att skicka kallelse och praktisk information.

Sista anmälningsdag:
4 augusti. Mejla namn och person- eller medlemsnummer till avd.20@hrf.net eller ring 090-2000 900.


Arbetsrätt 3

Är du en förhandlande förtroendevald som varit aktiv i ett par år och börjar känna dig relativt säker i de vanligaste fackliga frågorna? Vill du gå vidare och fördjupa dina kunskaper ytterligare inom arbetsrätten och det egna avtalet?

Vi borrar djupare in i paragraferna och diskuterar undantag och några fler ovanliga lagar. Innan kursen görs en behovsinventering och innehållet skräddarsys efter dina behov av fördjupning och utifrån gruppens förbundssammansättning. I utbildningens inledning inventerar vi även dina konkreta frågor och problem, som sedan besvaras av läraren och en medverkande arbetsrättsjurist någon av de sista kursdagarna.

Utbildningen ger dig också en bättre grund att stå på för att kunna vara ”proaktiv” och drivande i det fackliga arbetet. Du får prova på att förändra lagtext eller avtalstext för att flytta fram positionerna och utveckla arbetsrätten och avtalet.

Vi behandlar även de omvärldsfaktorer som påverkar utvecklingen inom arbetsrättsområdet. Till exempel utvecklingen inom EG-rätten, men också förslag från Svenskt Näringsliv och de olika politiska partierna.

Förkunskapskrav:
Förtroendevald med förhandlingsrätt som har förhandlat ett par år. Du har gått Insikter, Arbetsrätt 2 och har ett par års förhandlingsvana.

Kurskostnaden betalas av HRF som även betalar utbildningsarvode/ersättning till dig.

Kurstillfällen:
16-20 oktober. Plats: LO:s folkhögskola Runö, Näsvägen 100, Åkersberga.

Sista anmälningsdag:
18 augusti. Mejla namn och person-eller medlemsnummer till avd.20@hrf.net eller ring 090-2000 900.


Kvalificerad klubbordförandeutbildning

Denna ledarutveckling/utbildning riktar sig till dig som varit klubbordförande en längre tid och är en del av förbundets demokratiarbete – vi är en organiserande organisation där arbetsplatsen är navet. Kursen genomförs tillsammans med Livs, på Rönneberga kursgård www.ronneberga.se

Utbildningen är i tre steg med förberedande och mellanliggande arbete. Observera att du ska delta i samtliga steg. Syftet är att du som klubbordförande ska växa både som individ och ledare, att du ska bli stärkt i uppdraget att leda gruppen på arbetsplatsen och få ökad förståelse för hur gruppen fungerar.

En idéburen folkrörelse kräver ett idéburet ledarskap som bygger på konkreta arbetsmetoder och tydliga riktlinjer. Det i sin tur ger medlemmarna förutsättningar att ständigt pröva och flytta fram positionerna.

Under utbildningen får du fördjupade kunskaper i arbetsrätt genom att borra djupare i förtroendemannalagen (FML), lagen om anställningsskydd (LAS) och medbestämmandelagen (MBL). Under denna del av kursen behandlas även hur vi agerar i relation till arbetsgivaren i samband med förhandling och olika samverkansform.

Att efter genomgången utbildning kommer du som klubbordförande ha fått verktygen för att via ett demokratiskt ledarskap aktivera och engagera förtroendevalda och medlemmar i klubbens verksamhet.

Förkunskapskrav:
Vald på jobbet, LAF, Insikter eller motsvarande utbildningar för dessa tre. Dessa utbildningar är inget krav men bör premieras vid prioritering.

Sista anmälningsdag:
14 augusti. Anmälan görs till carola.uhrberg@hrf.net. Glöm inte att anmäla eventuella allergier eller önskemål angående kost.

Välkommen att anmäla – med anmälan ska ett personligt brev bifogas innehållande: Lite om dig själv, dina ambitioner med att vara fackligt engagerad i HRF och varför ska just du ska delta på en kvalificerad klubbordförandeutbildning.

Ekonomi:
Förbundskontoret svarar för samtliga kurskostnader, förlorad arbetsförtjänst ersätts med utbildningsarvode för steg 1 och 2 (§ 6 FML), förlorad arbetsförtjänst från arbetsgivaren steg 3 (§7 FML).