Kongress 2018

Den 1-4 juni 2018 är det dags för Hotell- och restaurangfackets 28:e kongress. Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Under kongressen väljs vilka som ska sitta i HRF:s ledning och styrelse. På kongressen beslutas också vilka mål HRF ska jobba mot, vilka frågor som ska drivas och övriga riktlinjer.

Kongressombud

Besluten som tas under kongressen görs av 100 ombud som alla är medlemmar i HRF. Ombuden kommer från våra lokala avdelningar och är framröstade av avdelningens medlemmar. Nomineringar av kongressombud görs till din lokala avdelning fram till och med sista december 2017. Under avdelningarnas årsmöten som hålls i januari 2018 väljs sedan vilka som blir ombud.

Kanske är det just du som blir ombud och som får representera HRF:s medlemmar och fatta viktiga beslut för framtiden?

Kongresswebb

I höst öppnar HRF:s kongresswebb. Här kommer du kunna följa arbetet fram, under och efter kongressen. På kongresswebben kommer även mer information om kongressen att finnas.