Höstmöte 2017

Välkommen på höstmöte för Avdelning 55 Öst

Datum: 10 oktober
Tid: 17.00
Plats: Avdelningen, Alkagatan 2, Linköping

Avdelningen bjuder på lättare förtäring.
Anmälan till höstmötet görs via mejl avd.55@hrf.net eller via telefon 0470-78 81 00 senast 2 oktober.

Vad händer på mötet?

Höstmötet kommer bland annat behandla fyllnadsval av suppleanter till avdelningsstyrelsen samt information om den kommande kongressen.

Ta chansen att nominera!

Sista nomineringsdag är 29 september och skall skriftligen inkomma till avdelningen per post.

Alla medlemmar är välkomna att nominera och tänk på att den du nominerar behöver vara tillfrågad och ha tackat ja till uppdraget. Glöm inte att uppge ditt och den nominerades personnummer samt vad du nominerar till.

Väl mött!
Avdelning 55 Öst