Välkommen till höstmöte 2017!

Härmed bjuder vi i Avdelning 30 Mälardalen in alla våra medlemmar till höstmöte.

Dag: 25 oktober
Tid: 18.00
Plats: Sigurdsgatan 21 A-B, Västerås

Vad händer på mötet?

Vi kommer att gå igenom:

  • Val av sex suppleanter till Avdelningsstyrelsen
  • Nomineringar av kongressombud och suppleanter
  • Motioner till kongressen 2018
  • Nomineringar till ordinarie styrelse och suppleanter inför årsmötet

På mötet gästar en representant från Förbundskontoret.

Efter mötet bjuder vi på lättare förtäring, därför vill vi att du anmäler ditt deltagande senast den 19 oktober genom att kontakta avdelningen.

Tänk på att…

Fram till den 1 december kan du nominera kongressombud, lämna in motioner till kongressen och nominera förbundsstyrelseledamöter.

Den/de du nominerar ska vara tillfrågade och ha tackat ja till uppdraget.

Nomineringar mejlas till avd.30@hrf.net och ska innehålla namn/personnummer på den nominerade personen samt vilket uppdrag det gäller. Även ditt namn och personnummer ska finnas med.

Har du frågor?

Kom på mötet och få svar direkt eller kontakta avdelningen innan. Vi kan hjälpa till med bland annat att skriva motioner till kongressen.

Varmt välkommen!
Hälsningar från Styrelsen