Kongress – nominera kongressombud

Hotell- och restaurangfackets kongress hålls den 1-4 juni 2018 i Stockholm. Det är på kongressen som vi medlemmar bestämmer hur HRF ska arbeta de kommande åren.

Vi kommer att utse personer från avdelningen, så kallade kongressombud, och vi behöver din hjälp med att utse vilka som ska åka till kongressen.

Nominera!

Vi utser kongressombud genom nominering. Alla medlemmar i HRF kan nominera, antingen en eller flera medlemmar. Nomineringar skickas skriftligen till avdelningen senast 30 november. Glöm inte att tillfråga den du vill nominera.

Märk kuvertet ”Valberedning” och sänd till:

HRF avd Väst
Olof Palmes Plats 1
413 04 GÖTEBORG