Motion-skrivar-kväll!

Den 1 till 4 juni 2018 har Hotell- och restaurangfacket (HRF) kongress. Kongressen är förbundets högst beslutande organ. På kongressen bestämmer 100 ombud, som alla är medlemmar, om vad HRF ska jobba med de kommande tre åren.

Du kan påverka

Alla som är medlemmar i HRF har möjlighet att påverka genom att vara med och kandidera, eller nominera kamrater, till ombud samt rösta fram ombuden.

Du kan även påverka genom att skriva motioner. Det kan göras ensam eller tillsammans med andra, till exempel i klubben eller i kompisgänget.

Vad är en motion?

Motioner är skrivna förslag på saker som du vill att HRF ska jobba med eller förändra. För att kunna skriva motioner till kongressen är det enda kravet att du är medlem i HRF.

Bor du i närheten av Gävle? Då är du varmt välkommen till vår Motion-skrivar-kväll!

Motion-skrivar-kväll!

Plats: Avdelningskontoret, Central Teatern (Fd. Folkets hus)
Datum: 25 oktober 2017
Tid: Drop in mellan klockan 16.00 – 19.00

Att tänka på

Motionerna ska vara avdelningen tillhanda senast 15 december. Motioner sänds via mejl: avd.27@hrf.net

Avdelningsstyrelsen har beslutat att öppna beslutet om när motioner ska vara avdelningen tillhanda: från den 17 november till den 15 december 2017.

Ladda ner motionsmall.