Initiativ för att få fler i arbete

I dag tisdag 19 september har Hotell- och restaurangfacket (HRF), tillsammans med 12 andra LO-förbund, lämnat en gemensam förhandlingsframställan (en formell begäran om att förhandla) till våra motparter inom Svenskt Näringsliv.

Totalt har 33 arbetsgivarorganisationer, bland andra Vista, Svensk Handel, Livsmedelsföretagen, Almega och Svenska Flygbranschen, fått en förhandlingsframställan.

Genom det här initiativet vill vi förhandla om hur vi kan kombinera arbete med rätt utbildning, för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, däribland flera nyanlända.

– Vi vill hitta lösningar och förhandla i den här frågan. Vi som parter behöver ta ansvar för den svenska modellen och därigenom skapa hållbara lösningar, säger Malin Ackholt, förbundsordförande i HRF.

Syftet med förhandlingarna är att få människor i arbete, möjliggöra kvalitativ utbildning för att skapa rätt kompetens samt hitta sätt för stärkt etablering.

Läs mer om förhandlingsinitiativet här.