Välkommen till årsmöte!

Avdelning 27 Mitt hälsar samtliga medlemmar välkomna till avdelningens årsmöte!

Plats: Scandic CH i Gävle
Datum: 17 januari 2018
Tid: 17.30

Vad händer på årsmötet?

Vi kommer att genomföra olika val av ledamöter i avdelningsstyrelsen, avdelningsordförande och kongressombud. Vi ska även förrätta val till suppleanter, revisorer och valberedning för avdelningen.

En inbjuden gäst kommer att delta.

Efter årsmötet bjuder vi på middag!

Anmäl dig via telefon 026–420 66 10 eller mejl avd.27@hrf.net,
senast den 31 december.

Ta chansen att påverka!

I juni 2018 har HRF kongress. Då bestäms hur HRF ska arbeta de kommande åren. På kongressen framröstar kongressombud från olika delar i landet.

Du som medlem har chans att påverka och göra din röst hörd. Det gör du genom att skriva motioner och nominera kongressombud eller att själv kandidera.
Samtliga motioner och nomineringar ska vara avdelningen tillhanda via brev eller e-post: avd27@hrf.net, senast 15 december 2017.

Avdelningsstyrelsen har beslutat att öppna beslutet om när motioner ska vara avdelningen tillhanda: från den 17 november till den 15 december 2017.

Tänk på…

Nomineringar för kongressen ska innehålla namn och personnummer på den som nomineras samt vilket uppdrag det gäller.
Personen du nominerar ska vara tillfrågad och tackat ja till uppdraget. Även ditt namn och personnummer ska finnas med.

Har du frågor?

Kontakta avdelningen genom att ringa 026-420 66 10 eller mejla till avd.27@hrf.net

Vi ses!