Välkommen på höstmöte!

Alla medlemmar är varmt välkomna till avdelningens höstmöte.

Datum: Torsdagen den 12 oktober
Tid: 17.30
Plats: Folkets hus, Malmö.

Lättare förtäring serveras  klockan 17:00.
Anmäl ditt deltagande samt kostavvikelser till avd.05@hrf.net, senast den 28 september.

På dagordningen
  • Fyllnadsval suppleanter till avdelningsstyrelse.
  • Fyllnadsval valberedning.
  • Utlysande och öppnande av nomineringar till kongressombud.
Nominera!

Skicka in dina/era förslag på medlemmar som kan vara kandidater till valberedning samt suppleanter att företräda dig/er.

Ladda ner den här nomineringsblanketten och skicka sedan den per post eller via mejl: avd.05@hrf.net, skriv Till Valberedningen i ämnesraden.

Glöm inte att ange ditt och den nominerades namn och personnummer samt vilket uppdrag det gäller.

Nomineringarna ska vara oss tillhandla senast den 9 oktober.