Info om årsmöten för klubbar

Finns en facklig klubb på din arbetsplats? Tänk på att ni i fackklubben behöver anordna ett årsmöte innan er närmsta HRF-avdelning har sitt årsmöte.

HRF:s avdelningars årsmöten ska hållas senast onsdag den 31 januari 2018. Kontakta din lokala avdelning för mer information och för att höra när avdelningens årsmötet hålls.