Lämna inte in uppgifter om fackligt medlemskap

Det har kommit till HRF:s kännedom att arbetsgivaren Casino Cosmopol begär in uppgifter om de anställdas fackföreningstillhörighet/organisationstillhörighet. Detta efter att HRF under gårdagen, tisdag 10 oktober 2017, varslade om strejk på fyra Casino Cosmopol.

Det finns ingen skyldighet att uppge fackföreningstillhörighet till arbetsgivaren. Det finns inte heller någon skyldighet att uppge om du är oorganiserad, det vill säga att du inte tillhör något fackförbund.

HRF uppmanar alla anställda på Casino Cosmopol att inte lämna in sådana uppgifter. Om du redan har lämnat in dessa uppgifter uppmanar vi dig att skriftligen meddela arbetsgivaren att du motsätter dig att de behandlar uppgifter om din fackföreningstillhörighet.

HRF har skickat ett skarpt protestbrev till Alemga om denna kartläggning av fackmedlemskap.


Läs mer om varsel om strejk på Casino Cosmopol.