Frågor och svar strejkvarsel på Casino Cosmopol

Vad gäller nu?

Stridsåtgärder, däribland strejk, träder i kraft på följande arbetsställen om parterna (HRF och Almega) inte har kommit överens innan:

  • Casino Cosmopol Malmö, den 20 oktober 2017 kl. 08.00
  • Casino Cosmopol Stockholm, den 27 oktober 2017 kl. 08.00
  • Casino Cosmopol Göteborg, den 27 oktober 2017 kl. 08.00
  • Casino Cosmopol Sundsvall den 27 oktober 2017 kl. 08.00

Varslet omfattar samtliga arbetstagare inom HRF:s kollektivavtalsområde på ovanstående arbetsställen.

Vilka stridsåtgärder omfattar varslet?
  • Blockad mot nyanställning.
  • Strejk och arbetsnedläggelse för all personal vid aktuellt arbetsställe.
  • Blockad mot inhyrning av personal.
Vilka har rätt till konfliktersättning?

Alla som blir medlemmar i HRF och som betalat sin första medlemsavgift, senast den 20 oktober 2017 klockan 06.00, erhålls full konfliktersättning från HRF. Inträdesansökan och betald första medlemsavgift ska vara inskickat senast den 20 oktober 2017 klockan 05.59. Konfliktersättning utgår med 100 procent av nettolön från första dagen.

Vad gäller om strejken bryter ut?

Ingen, medlem i HRF eller inte, får utföra arbetsuppgifter på de aktuella företagen om strejken bryter ut. Arbete som normalt utförs av HRF:s medlemmar får inte heller utföras av tjänstemän, medlemmar i andra fackförbund eller av de som inte är medlem i någon facklig organisation.

Måste jag lämna uppgifter om fackmedlemskap?

Ingen anställd är skyldig att berätta för arbetsgivaren om man är medlem i ett fackförbund eller inte, oavsett orsak till frågan. Vi har föreningsfrihet i Sverige! Om arbetsgivaren står på sig gällande detta eller om du har frågor: kontakta din lokala HRF-avdelning.


För mer information vänligen kontakta din lokala avdelning.

Click here to find information in english