Gå vår medlemsutbildning!

Som medlem i HRF har du tillgång till ett stort antal utbildningar som rör dig och ditt arbete. Du har rätt att ta ledigt från jobbet för att gå dem och du ersätts för förlorad arbetsinkomst. Med kunskap om facket, arbetsmarknaden och dina rättigheter blir du säkrare i samtalet med chefen.

Nästa utbildningstillfälle

När: 8-10 januari 2018
Var: Avdelningen i Karlstad

Medlemsutbildningen Medlem i facket

Den här utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om Hotell- och restaurangfacket, vår roll kopplat till din arbetsplats och på arbetsmarknaden samt i samhället.
Vi går igenom varför vi gemensamt behöver komma överens om att inte gå med på dumpade villkor – det så kallade Löftet.

Vi pratar också om löneförhandlingar, avtalsrörelser, din trygghet som anställd och om försäkringar som ingår i ditt medlemskap. Frågor vi tar upp är

  • Hur går det till och hur kan du som medlem påverka?
  • Hur vi får en bra arbetsmiljö?
  • Vad säger lagen

Under medlemsutbildningen ges också mycket tid till diskussion och frågor utifrån deltagarnas vardag.

Anmälan

Fyll i en anmälningsblankett och lämna den till din chef för godkännande av ledighet. Skicka sedan in den till HRF:s avdelning i Karlstad.

Anmälningsblankett finns att ladda ner.

Kontaktuppgifter

Telefon: 054-770 25 40
E-post: avd.31@hrf.net
Adress: Drottninggatan 21, 4 tr, 652 25 Karlstad