Utbildning mot kränkningar och sexuella trakasserier

För att förebygga kränkningar och sexuella trakasserier på jobbet har vi i Hotell- och restaurangfacket (HRF) varit med och tagit fram en webbutbildning.

Utbildningen heter Schyst vardag och handlar om hur vi är mot varandra samt hur vi får och inte får behandla varandra på jobbet. Den riktar sig till dig som arbetar inom besöksnäringen.

Utbildningen är kostnadsfri och kan göras av vem som helst. HRF har tagit fram utbildning tillsammans med Prevent, Visita, Unionen och Kommunal.

Delta

Läs mer och ta del av utbildningen här!


Har du blivit utsatt?

Läs mer om vad du ska göra om du utsätts för kränkningar och sexuella trakasserier.