Vi vill skapa tryggare jobb

I dag 6 november presenterade Hotell- och restaurangfacket (HRF), tillsammans med övriga 13 LO-förbund, att vi vill förhandla med Svenskt Näringsliv om en tryggare arbetsmarknad. Utgångspunkten är att vi vill skapa tryggare jobb.

Dagens arbetsmarknad är otrygg. Allmän visstid, sms-anställningar och kontrakt som bara garanterar några få timmars jobb i månaden är vardag inom många yrken.

– Inom hotell- och restaurangbranschen har en stor andel anställda deltid- eller visstidsanställningar – trots att de vill och kan jobba heltid. Alldeles för många har otrygga anställningar. Det måste vi ändra på, säger Per Persson, avtalssekreterare i HRF.

När unga människor måste vänta på att få sitt första fasta jobb har de också svårt att ordna bostad eller bilda familj. Så kan vi inte ha det!

Vi vill därför:
  • Göra heltid till norm i alla LO-yrken.
  • Stoppa daglönarsystemet! Ingen ska behöva sova med mobilen under huvudkudden i väntan på ett sms-erbjudande om nästa arbetspass.
  • Få arbetsgivaren att sluta använda inhyrd personal om behovet av arbetskraft är permanent.

Läs mer här!