Välkommen till årsmöte 8 januari 2018

Alla medlemmar i Avdelning Mälardalen kallas och är varmt välkomna till årsmöte!

Datum: 8 januari
Tid: 16,00
Plats: ABF,s lokaler, Pilgatan 8 A, Västerås (mitt emot Scandic Hotel).

Vad händer på mötet?

På agendan är:

  • Val av kongressombud
  • Val av 3 st ledamöter på 2 år till avdelningsstyrelsen
  • Val av 6 st suppleanter 1 år
  • Val av valberedning 3 st 1 år
  • Val av ombud till LO- facken och LO-distrikten

Vi kommer även behandla verksamhetsberättelsen från 2017 och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Vår förbundsordförande Malin Ackholt kommer att närvara på mötet.

Vill du nominera någon?

Alla medlemmar kan nominera till de olika uppdragen.

Skicka nomineringar senast 15 december 2017 via mejl till: avd.30@hrf.net
eller via brev till: Hotell- och restaurangfacket, Mailbox 10100, 721 19 Västerås.

Märk brevet ”Valberedning” och ange namn och person- eller medlemsnummer på dig och den nominerade. Tänk på att den nominerade ska vara tillfrågad!

Anmäl din medverkan!

Anmälan är bindande och du skickar den till avd.30@hrf.net eller ringer oss över telefon 021-470 47 30, senast 3 januari 2018.

Vi bjuder på lättare förtäring efter mötet.

Varmt välkomna!
/Avdelningsstyrelsen