Anställda finns inte på menyn! #notonthemenu

Sexuella trakasserier, övergrepp och kränkningar är aldrig okej. Men tyvärr förekommer det runt om i samhället, vilket med stor kraft visas genom #MeToo-rörelsen.

Problematiken finns även inom hotell- och restaurangbranschen. Och risken för sexuella trakasserier ökar under julbordstider.

Hotell- och restaurangfacket har tillsammans med de nordiska fackförbunden, NU HRCT, tagit fram en kampanj emot sexuella trakasserier – med särskilt fokus på utsattheten från kroggäster och besökare under julbordstider.

#NotOnTheMenu

Vår nordiska kampanj heter We are not on the menu och finns under hashtagen #notonthemenu. Vårt budskap är tydligt: Vi som jobbar i hotell- och restaurangbranschen finns INTE på menyn. Sexuella trakasserier måste få ett stopp!

Följ kampanjen

Besök och följ kampanjens facebook-sida.

Läs mer om kampanjen på Nordiska Unionens hemsida.

Läs mer i Hotellrevyns artikel ”Vi finns inte på menyn”.


Har du blivit utsatt?

Läs mer om hur du ska gå tillväga om du utsätts för sexuella trakasserier.