Förlängd nomineringstid – var med och påverka!

Nästa år håller HRF kongress. På kongressen beslutas vilka mål HRF ska jobba mot, vilka frågor föreningen ska driva och vilka övriga riktlinjer som ska gälla.
Läs mer om kongressen här.

Besluten som tas på kongressen görs av 100 kongressombud som alla är medlemmar i HRF. Ombuden kommer från alla HRF:s lokala avdelningar och är framröstade av avdelningens medlemmar.

Var med och påverka – nominera

Valberedningen i Avdelning Karlstad har tillsammans med avdelningsstyrelsen beslutat att förlänga nomineringstiden av kongressombud samt kongressombudssuppleanter.

Sista nomineringsdag är 15 december 2017. Var med och påverka genom att lämna nomineringar på vilka du vill ska representera Avdelning Karlstad på kongressen.

Nomineringar skickas via mejl till: avd.31@hrf.net eller per post till: Hotell-och restaurangfacket avd 31, Drottninggatan 21, 65225 Karlstad.

Val av kongressombud kommer att ske på Avdelning Karlstads årsmöte den 24 januari 2018.