Pensionssystemet förändras

Pensionsgruppen, som består av samtliga riksdagspartier förutom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, har presenterat en överenskommelse för förändringar i pensionssystemet. Överenskommelsen innehåller bland annat höjd ålder från 61 till 64 för att ta ut pension samt en höjd ålder för möjligheten att få garantipension.

Sedan pensionssystemet infördes på 1990-talet har medellivslängden i Sverige ökat med två år. Eftersom pensionerna finansieras av de som betalar in till det har den ökande livslängden lett till att nivåerna på pensionerna sjunkit.

I dag får en genomsnittlig LO-medlem ut cirka 60 procent i stället för 70 procent av slutlönen.

Förändringar behövs för att orka

Förbundsordförande för Hotell- och restaurangfacket, Malin Ackholt, menar att överenskommelsen är ett steg i rätt riktning men att det behöver göras mer.

– Pensionssystemet fungerar inte i dag. Den här överenskommelsen är ett steg i rätt riktning, men det behövs förändringar på arbetsmarknaden som möjliggör att våra medlemmar orkar jobba fram till pensionsåldern, säger Malin Ackholt.

Arbetsgivarna ska betala in överenskomna avgifter

I likhet med andra LO-medlemmar har pensionsnivåerna för Hotell- och restaurangfackets medlemmar varit låga. Malin Ackholt ser ett antal lösningar på sikt.

– För det första behövs mer pengar i systemet. Där har vi frågan om höjd avgift som pensionsgruppen inte kunnat komma överens om. För det andra måste möjligheten att beviljas sjukersättning den dagen kroppen inte orkar mer förbättras. För det tredje behövs en uppstramning bland arbetsgivarna att betala in överenskomna avgifter till avtalspensioner. Vi vet att det i dag inte fungerar på ett bra sätt, säger Malin Ackholt.

Exakta tidpunkter för när de olika delarna börjar gälla kommer efter utredning och ordinarie behandling i riksdagen.


Läs mer: LO om pensionsförslaget