Välkommen till årsmöte 2018!

Varmt välkomna alla medlemmar till avdelning Karlstads årsmöte.

När och var?

Dag: 24 januari 2018
Tid: 14.00
Plats: Jula Hotell, Vilangatan 4 i Skara

Vad händer på mötet?

På mötet behandlar vi 2017-års verksamhetsberättelse samt granskningsberättelse, frågan om ansvarsfrihet och fördelning av styrelsearvode.

Val görs av:

 • Styrelseordförande
 • Ordinarie styrelseledamöter
 • Styrelsesuppleanter
 • Avdelningsrevisor
 • Revisorssuppleanter
 • Valberedning

Därtill behandlar vi nominering av:

 • Förbundsledning
 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Avtalssekreterare
 • Förbundsstyrelseledamöter och suppleanter
 • Kongressombud och suppleanter

Vi kommer också uppmärksamma att det är 100 år sedan HRF bildades!

Anmälan och nominering

Skicka nomineringar och din anmälan till mötet via mejl: avd.31@hrf.net eller per post: Hotell- och restaurangfacket avd 31, Drottninggatan 21, 652 25 Karlstad.

Sista nomineringsdag är den 15 december 2017.

Vi ses!

Hälsningar,
Avdelning Karlstad