Välkommen till årsmöte 2018!

Alla medlemmar är varmt välkomna till årsmötet 2018.

Var och när?

Dag: 29 januari 2018
Tid: 17.00
Plats: ABF, Sveavägen 41 i Stockholm

Vad händer på mötet?

Under årsmötet kommer vi att välja ombud till kongressen samt förtroendevalda till avdelningsstyrelsen och fatta beslut om styrelsens ansvarsfrihet. 2018 fyller HRF även 100 år – vilket vi uppmärksammar och firar på årsmötet.

Nominera ombud

Alla som är medlemmar kan nominera och nomineras till ombud.
Läs mer om att nominera kongressombud här.

Platser som ska nomineras till i Avdelningsstyrelsen:

 • 3 ordinarie ledamöter för 2 år
 • 5 suppleanter för 1 år
 • 2 revisorssuppleanter för 1 år
 • 1 Ordförande i Lokala ungdomskommittén för 1 år
 • 2 Ledamöter i Lokala ungdomskommittén för 1 år
 • 3 Fanbärare för 1 år
 • 3 ordinarie valberedare för 1 år
 • 2 suppleanter till valberedningen för 1 år

En nominering innehåller:

 • Namn och personnr/medlemsnr på den som nominerar
 • Namn och personnr/medlemsnr på den som nomineras
 • Motivering till varför den nominerade passar för uppdraget
 • Arbetsplats och yrke på den nominerade

Samtliga nomineringar ska vara inskickade och avdelningen tillhanda senast 31 december 2017.

Anmälan

Nomineringar och anmälan till årsmötet med 100-års jubileet mejlas till avd.02@hrf.net eller skickas per post till Hotell- och restaurangfacket, Box 1129, 111 81 Stockholm.

Det är viktigt att vi får din anmälan senast den 12 januari 2018.

Vi ses!

Hälsningar,
Avdelning Stockholm-Gotland