Webbutbildning för schystare arbetsmiljö

Vad är schyst på jobbet? För att förebygga bland annat kränkningar och sexuella trakasserier på jobbet har vi i Hotell- och restaurangfacket (HRF) varit med och tagit fram en webbutbildning.

Utbildningen heter Schyst vardag och handlar om vår arbetsmiljö – hur vi är mot varandra, hur vi får och inte får behandla varandra på jobbet. Den riktar sig till dig som arbetar i hotell- och restaurangbranschen och besöksnäringen.

Utbildningen är kostnadsfri och kan göras av vem som helst, när som helst. HRF har tagit fram utbildningen tillsammans med Prevent, Visita, Unionen och Kommunal.

Delta här

Läs mer och gör utbildningen här!


Har du blivit utsatt för kränkningar och sexuella trakasserier?

Läs mer här om vad du ska göra om du utsätts.