Ny avdelningsstyrelse för Avdelning Mitt

Den 17 januari hölls Avdelnings Mitts årsmötet på Scandic CH för våra medlemmar. Då valdes vår avdelningsstyrelse.

Följande personer ingår numera i vår avdelningsstyrelse:

Ordförande:
Sara Astner

Kassör:
Micke Mossberg

Ledamöter:
Petter Zetterqvist
Erik Rundkvist
Jasmine Larsson
Lina Vik
Carina Ljunggren

Suppleant
Jimmy Runnding

Revisorsuppleant:
Hans Kristiansson

Valberedning:
Lena Åman (sammankallande)
Jenny Bergsten
Hans Kristiansson