Få koll på din pension och dina rättigheter

Det är stor skillnad mellan att jobba på ett företag med kollektivavtal, mot att jobba på ett företag utan. Kollektivavtalet innehåller flera regler som bland annat berör din pension, anställning, uppsägningstid, arbetstid, lön, OB-tillägg, övertidsersättning och måltidsavdrag.

I HRF:s kollektivavtal finns också ett så kallat försäkringsavtal. Det är ett skydd med kollektivavtalade försäkringar och garantiregler som är bra både för dig som anställd och företaget du arbetar på.

För oss som arbetar i hotell- och restaurangbranschen gäller i huvudsak följande kollektivavtalsförsäkringar:

Avtalspension
AFA Försäkringar
Din pension

Alla arbetsgivare som har kollektivavtal med HRF är skyldiga att betala in avtalspension, så kallad tjänstepension, åt sin personal. Avtalspensionen heter SAF-LO och börjar betalas in från och med den månad du fyller 25 år. Du fortsätter sedan att tjäna in tjänstepension fram till att du blir 65 år.

Enligt kollektivavtalet ska arbetsgivaren betala in 4,5 procent av din årslön. Tjänar du till exempel 29 000 kr/mån blir det 348 000 kr/år. Då ska cirka 15 660 kronor, motsvarande 4,5 procent av din årslön, betalas in årligen till din Avtalspension SAF-LO.

Det är viktigt att kontrollera att din pension har betalats in.
Klicka här för information om hur du kontrollerar att avtalspensionen betalats in.


Varför är det viktigt att vara medlem i facket?

Det finns flera viktiga fördelar med att vara medlem i facket och att arbeta på en arbetsplats med kollektivavtal. Här förklarar vi varför.

Som HRF-medlem får du

På företag med kollektivavtal:

 • Stöd, råd och information kopplat till ditt arbete
 • Kollektivavtalade försäkringar genom Fora och AFA Försäkring
 • Löneskydd – du får inte tjäna under satt minimilön
 • Löneökning
 • Medbestämmande på arbetsplatsen
 • Garantiregler för bl.a. pensionsavsättning, OB-tillägg och övertidsersättning
 • Kan alltid kräva att kollektivavtalets regler omfattar dig
 • Tolkningsföreträde i förhandlingar med arbetsgivaren
 • Möjlighet till skadestånd vid brott mot kollektivavtalet
 • Förhandlingsstöd
 • Möjlighet till rättshjälp
 • Fackets grupplivförsäkring och hemförsäkring
 • Facklig utbildning

På företag utan kollektivavtal:

 • Stöd, råd och information kopplat till ditt arbete
 • Hjälp i att teckna kollektivavtal på din arbetsplats
 • Förhandlingsstöd
 • Möjlighet till rättshjälp
 • Fackets grupplivförsäkring och hemförsäkring
 • Facklig utbildning
Om du inte är medlem i facket

Och arbetar på företag med kollektivavtal:

 • Kollektivavtalade försäkringar gäller även för den som inte är medlem i facket
 • Dock får du inte hjälp, stöd och råd från facket i förhandlingar och tolkningar till kollektivavtal och lagar
 • Vid tvist med arbetsgivaren har du ingen hjälp från facket
 • Du får själv driva förhandlingsprocesser mot arbetsgivaren
 • Du står själv för ombudskostnader vid en rättegångstvist
 • Du kan inte kräva att kollektivavtalets regler omfattar dig

Och arbetar på företag utan kollektivavtal:

 • Du omfattas inte av försäkringarna och garantireglerna enligt kollektivavtalet
 • Du har inga garantiregler för bl.a. pensionsavsättning, OB-tillägg och övertidsersättning
 • Du får inte hjälp, stöd och råd från facket i förhandlingar och tolkningar till kollektivavtal och lagar
 • Vid tvist med arbetsgivaren har du ingen hjälp från facket
 • Du får själv driva förhandlingsprocesser mot arbetsgivaren
 • Du står själv för ombudskostnader vid en rättegångstvist
 • Du kan inte kräva att kollektivavtalets regler omfattar dig

Kolla om det finns kollektivavtal

Det är bra och viktigt att det finns kollektivavtal på din arbetsplats. Då omfattas du av de kollektivavtalade försäkringarna och garantireglerna.

Kontakta din lokala avdelning om du är osäker på om din arbetsgivare har kollektivavtal med HRF. Uppge då arbetsgivarens/företagets organisationsnummer.

Om du är medlem i HRF, och om det saknas kollektivavtal på din arbetsplats, hjälps vi tillsammans åt för att teckna kollektivavtal på din arbetsplats. Som medlem i HRF är du aldrig ensam.


Inte medlem än?

Här kan du bli medlem i Hotell- och restaurangfacket, HRF.

Om du har frågor om medlemskapet är du välkommen att kontakta Medlemsservice.