Lön hela dagen – manifestation för jämställda löner

För Hotell- och restaurangfacket, HRF, är det en självklarhet att arbeta för jämställda löner. Kvinnor i Sverige har i genomsnitt 12 procent lägre lön än vad män har. Omräknat i tid innebär det att kvinnor jobbar gratis från klockan 16.02, medan män har fullt betalt fram till 17.00, på en arbetsdag mellan klockan 8.00-17.00.

Många kvinnor utsätts även för sexuella övergrepp, kränkningar och trakasserier på jobbet. Har du en otrygg anställning är du värst drabbad. Detta är fullkomligt oacceptabelt.

Lön hela dagen

I dag på Internationella kvinnodagen den 8 mars deltar HRF i manifestationen #lönheladagen. Genom manifestationen sätter vi press på regering, riksdag och arbetsgivare. Det behövs kraftfulla åtgärder för att sätta stopp för ojämställda löner och otrygga anställningar.

Läs mer om manifestationen och hur du kan delta.

Läs vår gemensamma debattartikel.

Läs mer om 16:02-rörelsen – Lön hela dagen.