Åtta av tio hotellstädare lever med värk i kroppen

Över 80 procent av hotellstädarna lever med arbetsrelaterad värk i kroppen. Det visar en ny rapport från Hotell- och restaurangfacket, HRF. Otrygga anställningar, gratisarbete och orimliga arbetsvillkor leder till stress och att hotellstädare mår dåligt på jobbet.

Rapporten bekräftar resultaten från tidigare genomförd undersökning. Trots att hotellstädare trivs med sina kollegor tär jobbet hårt på deras fysiska och psykiska välbefinnande. Hotellstädarna får nästan uteslutande inte lämna de rum som inte hinns med vilket leder till att städningen i många fall måste slutföras utanför arbetstiden.

Orimliga krav från arbetsgivarna

– Arbetsvillkoren för våra medlemmar är oacceptabla. På grund av arbetsgivarnas orimliga krav tvingas våra medlemmar att arbeta mertid eller till och med jobba gratis i en del fall. Först under 2017 har arbetsgivarsidan gått med på att åtminstone ingå i en arbetsgrupp som ska se över hotellstädarnas villkor, säger Malin Ackholt, förbundsordförande för Hotell- och restaurangfacket.

Rapporten i korthet:
  • 92 procent lever med värk som kan kopplas till arbetet.
  • 72 procent upplever mycket stress på jobbet.
  • 45 procent anger att de mår dåligt på jobbet.
  • 11 procent har upplevt hot eller våld på jobbet och 7 procent har upplevt sexuella trakasserier under de senaste 12 månaderna.

Läs mer i vårt pressmeddelande.

Ladda ner rapporten här.

Lyssna på Sveriges Radios program, Kluvet land, om hotellstädares arbetsmiljö.