Historisk överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter

LO, TCO, SACO och Svenskt Näringsliv har slutit en överenskommelse som förtydligar parternas ansvar att förhandla om kollektivavtal som innebär fredsplikt.

Parterna har kommit överens om en förstärkt ställning för fredsplikten under den tid som ett kollektivavtal löper. Det betyder att det inte längre blir tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal.

Förslaget påverkar inte rätten att vidta sympatiåtgärder, internationella sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder eller indrivningsblockader.

Hotell- och restaurangfacket (HRF) har inom ramen för LO också ställt sig bakom överenskommelsen.

– Överenskommelsen skyddar strejkrätten från politisk inblandning och säkrar den svenska modellens ställning för lång tid framöver, säger Malin Ackholt, ordförande för HRF.

Svensk arbetsmarknad bygger på att parterna så långt det går själva reglerar arbetsmarknaden. Med förslaget har styrkan i den svenska modellen återigen blivit synligt.


Läs mer på lo.se