Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Här samlar vi all information.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.

Läs mer

Nu är medlemsavgiften avdragsgill

Från och med 1 juli 2018 är medlemsavgiften i Hotell- och restaurangfacket (HRF) avdragsgill med 25 procent. Det innebär att du som betalat minst 400 kronor per år får 25 procent i skattereduktion på den sammanlagda medlemsavgiften. För inkomståret 2019 kan du få avdrag för medlemsavgift som betalats in före 1 april. Avdraget är avskaffat från och med 1 april 2019.

Eftersom beslutet börjar gälla 1 juli 2018 gäller avdraget i deklarationen som lämnas in 2019. Första året kan du göra avdrag för fackavgifter som betalats efter den 30 juni 2018, gränsen på 400 kronor per år gäller även då.

HRF skickar kontrolluppgift till Skatteverket

Du som medlem behöver inte själv ansöka om avdraget. HRF lämnar vid årets slut uppgifter till Skatteverket om din betalda medlemsavgift.

Om du däremot inte vill att vi ska göra detta kontaktar du Medlemsservice, tänk på att du då undantas från skattereduktionen.

Så här funkar skatteavdraget

1. Du som är medlem i HRF och betalat minst 400 kronor i medlemsavgift under året får göra skatteavdrag med 25 procent.

2. Vid årets slut lämnar HRF uppgifter till Skatteverket för att du som medlem ska få avdrag i din deklaration. Om du inte vill att vi ska lämna dessa uppgifter kontaktar du Medlemsservice (då undantas du skattereduktionen).

3. Avdraget på 25 procent görs automatiskt i deklarationen och du får därigenom tillbaka 25 procent av den sammanlagda medlemsavgiften i form av sänkt skatt.

 

Så här blir det räknat i kronor per månad
Inkomst före skatt Månadsavgift Efter skatteavdrag
0 – 8 699 kr 199 kr 150 kr
8 700 – 12 699 kr 270 kr 203 kr
12 700 – 22 699 kr 365 kr 274 kr
22 700 kr och uppåt 390 kr 293 kr

Läs mer om våra medlemsavgifter här.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta Medlemsservice om du har frågor.