Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Här samlar vi all information.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.

Läs mer

HRF välkomnar Socialdemokraternas satsning på besöksnäringen

Stefan Löfven meddelade i dag att Socialdemokraterna vill satsa 400 miljoner kronor på besöksnäringen. Genom satsningen vill de utveckla besöksnäringen och öka fler växande företag samt turismen.

Under nästa mandatperiod vill Socialdemokraterna påbörja satsningen där 100 miljoner kronor årligen ska gå till besöksnäringen.

HRF är positiva

Hotell- och restaurangfacket, HRF, är positiva till beskedet.

– För att vår bransch ska fortsätta att utvecklas i positiv riktning krävs satsningar. Då kan till exempel fler jobb med schysta villkor skapas. Denna satsning skulle betyda mycket för branschen och framtiden, säger Malin Ackholt, förbundsordförande för Hotell- och restaurangfacket, HRF.

Stärkt dialogforum

Satsningen innebär en samlad strategi för svensk besöksnäring, med tydliga mål som ska göra att näringens potential utnyttjas till fullo.

Socialdemokraterna vill bland annat utveckla det så kallade dialogforumet, där representanter från näringen ingår, för fortsatt och förbättrad samverkan mellan berörda parter.

Därtill vill de göra Tillväxtverket till ansvarig myndighet för besöksnäringsfrågor.

– Att fortsatt stärka och utveckla dialogforumet är bra. En bra samverkan behövs och gynnar branschen. I dag saknas en ansvarig myndighet för besöksnäringen och det vore bra om det fanns, säger Malin Ackholt.

Läs mer om Socialdemokraternas satsning här.