Varför bryr sig HRF om politik?

Den 9 september är det val i Sverige. Då röstar vi om vilken politik vi vill ha i Sverige de kommande åren. Politiska beslut påverkar människors liv, både hemma och på jobbet.

Hotell- och restaurangfacket, HRF, driver fackligt arbete för anställda inom hotell- och restaurangbranschen. Genom fackliga förhandlingar kan vi påverka bland annat löner, arbetsmiljö och arbetstider.

Arbetsmarknaden och våra medlemmars villkor påverkas också av politiska beslut. Det är också många frågor som berör våra medlemmars villkor som ligger utanför arbetsplatsen. Det kan gälla barnomsorg, skola, a-kassa, sjukförsäkring och kollektivtrafik. Politiken och samhällsutvecklingen är därför något som angår oss som fackförbund.

För att vi ska kunna fortsätta att driva det fackliga arbetet på ett bra sätt och skapa schystare villkor för branschens anställda är det viktigt att vi har en regering som driver vår politik och låter oss verka på arbetsplatserna.

Vad vill HRF?

För HRF är frågor som berör våra medlemmar och oss som fackförbund viktigt. Vi vill bland annat:

  • Motverka otrygga och tidsbegränsade anställningar
  • Ha en tryggare och starkare välfärd
  • Värna den svenska modellen
  • Ha högskolebehörighet till yrkesutbildningar på gymnasiet

HRF har en facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna. Vi är övertygade om att en Socialdemokratisk politik gynnar våra medlemmar bäst. Läs mer om varför nedan.

Läs mer

Läs mer om HRF:s politiska ståndpunkt i foldern: Varför politik?