Nu kan du skicka motioner till Förbundsmötet

Alla medlemmar i HRF kan påverka genom att skriva motioner till Förbundsmötet. Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ mellan kongressperioderna.

Hotell- och restaurangfackets högsta beslutande organ mellan kongressperioderna är Förbundsmötet. Själva mötet hålls före den sista maj kongressfria år. 2019 hålls Förbundsmötet den 13-14 maj.

Förbundsmötets uppgift är i huvudsak att diskutera och fastställa strategiskt kortsiktiga mål för förbundet. De kortsiktiga målen handlar om verksamheter/aktiviteter som kan slutföras på arbetsplatsen under ett verksamhetsår.

Alla medlemmar i HRF kan påverka genom att skriva motioner till Förbundsmötet. En motion är ett eller flera förslag till beslut om vad HRF:s Förbundsmöte ska tycka eller göra i en viss fråga. En motion kan handla om frågor som berör arbetsplatsen eller HRF som organisation.

Nu är motionsdatabasen öppen här på hrf.net. Det är via motionsdatabasen som du kan skicka in motioner.

Läs mer

Läs mer om hur allt fungerar på sidan: Skicka motion till Förbundsmötet.