Välkommen till årsmöte 2019

Alla medlemmar är varmt välkomna till årsmötet 2018

Var och när?
Dag: 18 februari 2019
Tid: 17.00
Plats: ABF, Sveavägen 41 i Stockholm

Vad händer på mötet?
Under årsmötet kommer vi att välja ombud förtroendevalda till avdelningsstyrelsen och fatta beslut om styrelsens ansvarsfrihet.

Nominera ombud
Alla som är medlemmar kan nominera och nomineras till ombud.
Platser som ska nomineras till i Avdelningsstyrelsen:
• 1 ordförande för 2 år
• 3 ordinarie ledamot för 2 år
• 5 suppleanter för 1 år

• 1 revisorsordinarie för 2 år
• 2 revisorssuppleanter för 1 år
• 3 Fanbärare för 1 år
• 1 ungdomsansvarig för 1 år
• 3 ordinarie valberedare för 1 år
• 2 suppleanter till valberedningen för 1 år

En nominering innehåller:
• Namn och personnr/medlemsnr på den som nominerar
• Namn och personnr/medlemsnr på den som nomineras
• Motivering till varför den nominerade passar för uppdraget
• Arbetsplats och yrke på den nominerade

Samtliga nomineringar ska vara inskickade och avdelningen tillhanda senast 14 januari 2019

Anmälan

Nomineringar och anmälan till årsmötet avd.02@hrf.net
eller skickas per post till Hotell- och restaurangfacket, Box 1129, 111 81 Stockholm.

Det är viktigt att vi får din anmälan till årsmöte senast den 31 januari 2019

Vi ses

Hälsningar
Avdelning Stockholm-Gotland