Öka din trygghet och bli medlem idag

Just nu bjuder vi nya medlemmar på första månadsavgiften.

Bli medlem

Karensperiod ersätter karensdag

Karensdagen ersätts med en karensperiod. Det har riksdagen beslutat. Det innebär i korthet att karensperioden kommer att vara 20 procent av en genomsnittlig veckoarbetstid. Förändringen gäller från 1 januari 2019.

Den mer exakta beräkningen av karensperioden är något som facken och arbetsgivarna kan avtala om. Vi har också slutit överenskommelser med våra motparter för hotell- och restaurangbranschen gällande detta.

För de allra flesta anställda betyder förändringen att karensen blir ungefär lika stor oberoende av vilken dag som är den första i sjuklöneperioden. Med karensperiod undviks det att man som anställd drabbas hårt beroende på när man blir sjuk. Istället blir det ett slags genomsnitt på en veckoarbetstid som blir det avdrag som ska gälla.

Är du medlem kan du kontakta din lokala avdelning för frågor eller funderingar

Försäkringskassans hemsida hittar du allmän information om karensavdraget.