Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Här samlar vi all information.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.

Läs mer

En värld av möjligheter

Nu är projektet ”En värld av möjligheter” igång. Projektet handlar om att ta fram utbildningar för anställda inom hotell och restaurangbranschen.
En värld av möjligheter vänder sig inledningsvis till företag i länen Gotland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Växjö. Deltagande företag har svarat på en enkät om vad de ser som särskilt viktigt. Efter en sammanställning av svaren beslutades att följande utbildningar ska erbjudas av projektet:
* Service & bemötande
*
Specialiserad matlagning
*
Arbetsledning & ledarskap
Läs mer om projektet här: