Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Här samlar vi all information.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.

Läs mer

Granskning av Hotell- och restaurangfackets internationella resor

HRF har fått förfrågningar om att lämna ut uppgifter gällande internationella resor som gjorts inom förbundets verksamhet de senaste åren. Så har också skett.

Vi har lämnat ut uppgifter om ledningens resor med anledning av styrelsemöten, konferenser, kongresser och ledningsöverläggningar utanför Norden under åren 2016- januari 2019.

Inga ledningsöverläggningar har förlagts utanför Sverige.

Med anledning av vårt internationella engagemang och de uppdrag som följer av vår internationella verksamhet har en del resor företagits genom åren. De allra flesta har skett inom Europas gränser men det förekommer också några resor som har gått utanför Europas gränser.

Tre resor har skett i business-class, samtliga interkontinentala resor, och i enlighet med HRFs resepolicy.

I ett fall har en anhörig bott i samma hotellrum en natt (inom Europa) men kostnaden för denna har betalats i enlighet med Skatteverkets regler.

Vid ett tillfälle (inom Europa) har ledighet tagits ut i samband med en resa, boende har betalats privat.

All vår verksamhet granskas av våra revisorer – både de auktoriserade och de förtroendevalda vars rapport läggs inför förbundsmöte och kongress. Inga anmärkningar har framkommit gällande de resor som gjorts inom ramen för verksamheten.

HRF har att tillvarata medlemmarnas intressen. Det internationella arbetet är en viktig del av vår verksamhet. Företagen är internationella och de fackliga organisationerna måste också organisera sig internationellt för att bevaka medlemmarnas intressen och behov. Arbetet för schysta villkor stannar inte vid Sveriges gränser. Det som händer i vår omvärld påverkar oss och vi påverkar vår omvärld.

Vi ska alltid vara varsamma med medlemmarnas pengar och förbundets medel och resa så kostnadseffektivt som möjligt men det måste också ske på sätt att vi kan upprätthålla en bra arbetsmiljö.

Den avvägningen görs vid varje resa.