Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Här samlar vi all information.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.

Läs mer

Verktyg för ökad jämställdhet

Idag på Internationella Kvinnodagen lanserar Hotell- och restaurangfacket en ”verktygslåda” för ökad jämställdhet. Här samlas information om hur en kan gå tillväga för att förbättra jämställdheten på arbetsplatsen.

Hotell- och restaurangfacket är en organisation med feministisk grundsyn. Det är ett förhållningssätt och en del av den fackliga kärnverksamheten. Konkret handlar det om att bland annat arbeta för jämställda löner, motverka sexuella trakasserier och verka för trygga anställningar.

Under året kommer det också att ske en lansering av förbundets feministiska nätverk som har till syfte att samordna, öka kunskapen om och förbättra förbundets verksamhet för ett jämställt arbets- och vardagsliv.

Läs mer här.