Kom ihåg att nominera din kandidat till avtalsrådet och förhandlingsdelegationer senast den 20 april

Nominering av representanter till Avtalsrådet

Förbundsstyrelsen hemställer till avdelningarna att nominera ledamöter till Avtalsrådet.

Avtalsrådet utgör ett rådgivande organ till förbundsstyrelsen under hela den kommande avtalsperioden. Avtalsrådets uppgift är att utarbeta och sammanställa yrkanden på samtliga avtalsområden. Därför bör avtalsrådets ledamöter representera alla avtalsområden och yrken som finns inom HRF. Avtalsrådet ska även medverka vid en av de lokala avtalskonferenserna som förbundsstyrelsen kallar till samt avtalskonferensen.

Nomineringarna ska förutom namn och medlemsnummer innehålla arbetsplats och motivering om varför denna person bör ingår i förhandlingsdelegationen. Nomineringar ska vara förbundet tillhanda senast den 20 april 2019 och skickas till Magdalena Persson Pettersen, magdalena.pettersen@hrf.net

 

Förhandlingsdelegationer Avtal 2020

Förbundsstyrelsen utser förhandlingsdelegationer för vart och ett avtalsområde.

Förhandlingsdelegationerna har en mycket viktig och central roll i avtalsrörelsen. Förhandlingsorganisationernas grundläggande uppgifter är att analysera och ta ställning till inkomna ändringsförslag samt under förhandlingarna analysera och ta ställning till arbetsgivarföreningens bud.

Alla medlemmar, klubbar och avdelningar i HRF har rätt att nominera, det vill säga föreslå, personer som kan arbeta i våra olika förhandlingsdelegationer. Det är av yttersta vikt att nomineringar till förhandlingsdelegationer inkommer från alla avtalsområden, de som nomineras ska ha goda kunskaper i kollektivavtalet som de representerar.

Avtalsområden:
Visita Riksavtal och supplement
Visita Casino
Visita Nöjesavtalet
KFO Folkets Hus och Parker (gemensamt avtal med Fastighets)
Svensk Handel
Idea, Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer
Li- serveringsavtal
Almega Nöjesavtalet
Almega för personal i Bowlinganläggningar
BAO, Bankernas arbetsgivarorganistaion
Svenska FlygBranschen, Cateringavtalet.

Nomineringarna ska förutom namn och medlemsnummer innehålla arbetsplats och motivering om varför denna person bör ingår i förhanslingsdelegation. Nomineringar ska vara förbundet tillhanda senast den 20 april 2019 och skickas till Magdalena Pettersen, magdalena.pettersen@hrf.net