Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Här samlar vi all information.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.

Läs mer

HRFs synpunkter på regeringens direktiv till ”En moderniserad arbetsrätt”

Vår grundinställning är att arbetsmarknadens parter beslutar om regleringar på arbetsmarknaden. Detta är fundamentet i den svenska modellen. Förslaget som nu har lagts från regeringens sida riskerar kraftigt att rubba balansen på arbetsmarknaden. Två partier, Centerpartiet och Liberalerna, får med detta ett oproportionerligt stort inflytande på arbetsmarknadens regelverk. Detta är en mycket försvårande faktor för möjligheten att träffa överenskommelser på arbetsmarknaden.

Ur Hotell- och restaurangfackets perspektiv är den föreslagna utredningen problematisk då den riskerar att spä otryggheten i en bransch som redan idag har otrygghet som huvudregel i många fall.

Vår bransch präglas av stora utmaningar gällande rekrytering och kompetensutveckling. Att i det läget föreslå att göra det billigare att säga upp personal och införa fler undantag i turordningsreglerna ter sig tämligen kontraproduktivt och irrationellt.

Det är bra att arbetsgivare föreslås få ett utökat ansvar för löntagares omställning då det ansvaret idag är otillräckligt.

Malin Ackholt
Förbundsordförande