Information från Medlemsservice

Tyvärr har vi haft en mindre störning i augusti-aviseringen av medlemsavgifterna.

Detta har i vissa fall lett till att avisering eller autogirodragning uteblivit för vissa medlemmar. Det har också hänt att avisering/autogirodragning gjorts med felaktigt (för lågt belopp).

Om du tror dig ha berörts av detta, så behöver du inte ta kontakt med oss utan felet kommer att justeras vid nästkommande avisering/autogirodragning.

Vi beklagar det inträffade och eventuellt besvär det orsakar.