Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Här samlar vi all information.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.

Läs mer

HRF slutar med samråd

Från och med 1 november upphör HRF med att svara på Arbetsförmedlingen samråd om subventionerade anställningar, exempelvis lönebidrag.

Anledningen är att HRF varken får gehör för sina synpunkter, någon återkoppling av vad som händer med de anställda samt att en stor ekonomisk tyngd läggs på HRFS medlemmar.

HRFs avtalssekreterare Per Persson förklarar varför beslutet har fattats.

– De senaste fyra åren har vi tagit emot och svarat på över 92 000 samrådsförfrågningar från Arbetsförmedlingen. Vi ägnar motsvarande mellan fyra och sex årsarbeten åt att hantera detta. Det är inte hållbart i längden.

HRF anser att de resurser och den tid som har lagts på att svara på samråden kan användas bättre för att generera mer nytta åt medlemmarna.

– Vi kan inte motivera för våra medlemmar varför vi ska lägga ned de resurser och tid som detta tar i anspråk när Arbetsförmedlingen ändå inte lyssnar på det vi säger. Vi har också tidigare haft synpunkter på mängden subventionerade anställningar och deras negativa effekter på vår bransch, menar Per Persson.

Konsekvenserna av den stora mängden subventionerade anställningar är att genomsnittslönerna dras ned i branschen, kvinnors löner halkar efter ännu mer och att det bidrar till en hög arbetslöshet i branschen.

 

Om subventionerade anställningar
Subventionerade anställningar riktas till de som står längst bort från arbetsmarknaden eller har nedsatt arbetsförmåga. Det handlar om unga med bristfällig utbildning, utomeuropeiskt födda personer och personer i 55–64-årsåldern utan gymnasieutbildning.