Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Här samlar vi all information.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.

Läs mer

Nu kan du skicka motioner till förbundsmötet

Alla medlemmar i HRF kan påverka genom att skriva motioner till Förbundsmötet. Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ mellan kongressperioderna.

Hotell- och restaurangfackets högsta beslutande organ mellan kongressperioderna är Förbundsmötet. Själva mötet hålls före den sista maj kongressfria år.

Förbundsmötets uppgift är i huvudsak att diskutera och fastställa strategiskt kortsiktiga mål för förbundet. De kortsiktiga målen handlar om verksamheter/aktiviteter som kan slutföras på arbetsplatsen under ett verksamhetsår.

Alla medlemmar i HRF kan påverka genom att skriva motioner till Förbundsmötet. En motion är ett eller flera förslag till beslut om vad HRFs Förbundsmöte ska tycka eller göra i en viss fråga. En motion kan handla om frågor som berör arbetsplatsen eller HRF som organisation.

 

Läs mer

Läs mer om hur allt fungerar på sidan: Skicka motion till Förbundsmötet.